Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Proč je dobré být v Kytíně přihlášen k trvalému pobytu

Kytín roste aneb Proč zde mít trvalé bydliště
Jedním z aktuálních témat letošního jara je i sčítání obyvatelstva. Jednotlivé
obce nicméně sledují počet svých trvalých občanů průběžně a rozhodujícím
je pak počet vždy na přelomu roku. A k čemu je tento údaj důležitý? Co
všechno vlastně ovlivňuje fakt, zda máte, či nemáte trvalý pobyt v obci, v níž
skutečně žijete?
Ze zákona může každý občan mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v
objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě
orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální
rekreaci. Přestože ve většině případů mají lidé trvalý pobyt tam, kde
skutečně žijí, nejsou výjimkou ani situace, kdy se skutečné bydliště od
udávaného místa trvalého pobytu liší. A je tomu tak i v Kytíně.

Všichni obyvatelé Kytína, bez ohledu na to, kde mají trvalé bydliště, mohou
využívat a využívají infrastruktury (vodovod a kanalizaci, chodníky a silnice)
a služeb, které obec poskytuje a do nichž také investuje (odvoz odpadů,
MHD, kulturní akce). To, zda v ní jste, či nejste přihlášeni, je v podstatě jen
úřednická formalita. Nebo ne? Mohlo by to snad něco ovlivnit?

Výhody pro vás
Mezi obvyklé výhody pro občany s trvalým bydlištěm v dané obci zpravidla
patří:
možnost parkovat na jejím území zdarma
V tomto Kytín zatím rozdíl nedělá,
nicméně vzhledem k situaci
s problematickým parkováním čím dál
vyššího počtu vozidel se jeho
zpoplatnění pro návštěvníky do
budoucna nedá vyloučit.

Místo ve školce a škole

Kytín má pro své malé občánky aktuálně
uzavřeny smlouvy se školskými
zařízeními v Mníšku pod Brdy a Nové Vsi
pod Pleší – k zajištění odpovídajícího
počtu míst vyvíjí velké úsilí každoročně, včetně let, kdy je zájem
vyšší a kapacit málo. Vychází přitom vždy z reálných počtů trvale
hlášených dětí v daném věku.

Místo v domově důchodců

Kytín jako obec nemá majetkový podíl v zařízení takového typu,
nicméně dlouhodobě udržuje dobré vztahy s vedením obou domovů
a za své občany je ochotná „ztratit slovo“. Trvalý pobyt v obci se tedy
při příjímání klientů zohledňuje.

Místo na hřbitově

Hrobová místa v Kytíně jsou na celé rozšířené ploše rezervována
pouze pro trvale hlášené obyvatele, ti ostatní mohou místo
odpočinku získat pouze v kolumbáriu nebo na vsypové loučce.

K nezanedbatelným výhodám trvalého pobytu v obci, v níž skutečně žijete,
patří možnost účastnit se v ní komunálních voleb, ať už jako volič, či
kandidát, a přímo tak rozhodovat o tom, co se v ní bude dít a kdo bude danou
obec řídit.

Co se týče Kytína, místní poplatky (za odpady či psy) jsou u nás stále velmi
nízké a zastupitelstvo je dlouhodobě drží na co nejnižší možné úrovni, aby
nezvyšovalo zátěž svých občanů, takže ve výsledku (v porovnání s Prahou
či jinými obcemi) i ušetříte.

Výhody pro obec

Příjmy obcí z rozpočtového určení daní – zní to jako zaklínadlo, ale má to
jednoduché vysvětlení. Největší podíl příjmů obce plyne ze státní a krajské
kasy, a to v přímé závislosti na počtu jejích obyvatel. Na občany bez trvalého
bydliště v obcích, kde žijí, do obecní kasy neplyne podíl z určených daní,
ačkoli výdaje i za tyto osoby obec ve skutečnosti má. Jak to funguje?
Obce do svého rozpočtu každoročně obdrží část daní, které stát vybere od
občanů i firem. Výpočet je velmi složitý a obsahuje spoustu závislých
koeficientů, významná část příjmů je však přímo či nepřímo závislá na počtu
trvale hlášených občanů.

Pro hrubou představu – nově přihlášená čtyřčlenná rodina každoročně automaticky přinese do kytínské obecní kasy
přes padesát tisíc korun, které mohou být následně využity ke zvelebování
obce či zvýšení kvality života našich obyvatel.

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2024

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na