Milí spoluobčané.
Obracíme se na Vás s prosbou o darování květin na výzdobu kytínského 
kostela.
Byli bychom rádi, abychom nyní, v letním období nemuseli květiny
kupovat. Kostel zdobíváme většinou v sobotu večer, nyní v letním období
většinou každý týden, protože květiny déle nevydrží.
Kdo byste byl ochoten rozdělit se o plody svých zahrad, ozvěte se,
prosím, na tel 776 567 177 (Radka Šafářová) nebo 737 003 161 (paní Marie
Horníčková); pro květiny si po domluvě rády dojdeme.
Děkujeme velice za Vaši vstřícnost.

Marie Horníčková