obec Kytín - Novoroční slovo starosty

Místní správa
Novoroční slovo starosty

Vážení spoluobčané,

člověk se často snaží vymýšlet originální přání, ale nakonec si uvědomí, že důležité není přání, ale člověk, kterému jej věnujeme. Dovolte mi tedy Vám popřát do nového roku 2015 pevné zdraví, které je základem veškerého života, mnoho štěstí, bez něhož se také v životě neobejdeme, mnoho úspěchů osobních i profesních a tisíce důvodů se usmívat s upřímnou radostí. Mé osobní přání je, abychom k sobě byli shovívaví. Žijeme tu spolu v naší krásné vesničce a dobře si pamatuji, jak ještě před takovými 20 lety zde byl každý s každým kamarád a téměř rodina. Zkusme na to navázat a ne se neustále zabývat závistí a pomluvami. Vážím si každého, kdo chce, byť i nezištně, pomoci druhému. Važme si jeden druhého. Všichni jsme Kytíňáci, ti narození dříve a žijící zde od nepaměti i ti, kteří jsou tu s námi krátce. Proto přeju nám všem jen vše dobré .

Dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám, všem voličům i zastupitelům Kytína za projevenou důvěru, kterou jste ve mne vložili. Nesmírně si jí vážím a je pro mne velice zavazující.

Chci Vás ujistit, že učiním vše pro to, aby zásadní rozhodnutí orgánů obce, obzvlášť při rozhodování zastupitelstva obce, byla přijímána po všeobecné vzájemné diskusi se snahou dospět k dohodě a že se budu snažit být vstřícným starostou všem obyvatelům naší obce bez ohledu na to, komu dali ve volbách svůj hlas.

Pevně věřím, že nově zvolené zastupitelstvo obce je předpokladem naplnění představ o dalším rozvoji obce a života jeho občanů.

Jsem přesvědčen, že musí být naplněna platnost nepsaného zákona: „Občan zde není pro nás, ale my jsme pro občana.“

Občan by měl za námi přicházet s důvěrou a odcházet  s pocitem, že jsme mu v rámci platných zákonů a reálných možností vyšli maximálně vstříc.

Osobně vynaložím všechny síly k tomu, aby naše společná obec Kytín byla krásná a rozvíjející se, ale hlavně, aby byla přívětivá ke všem svým občanům, kterým se v ní bude dobře žít.

Nacházíme se v době právě probíhající plesové sezóny. Díky obětavé práci členů mysliveckého sdružení proběhl III. Myslivecký bál a byl připraven na velmi vysoké úrovni. Za to jim patří velké poděkování, protože touto aktivitou umožňují nejen našim spoluobčanům, ale i hostům, kteří přijedou z okolí naší obce, kvalitní kulturní vyžití. Poděkování však na druhé straně patří i Vám, účastníkům jednotlivých bálů, zábav a jiných kulturních akcí, neboť svou účastí utvrzujete organizátory, že stojí za to je pořádat. Čeká nás 14. 2. od 13:00 masopustní průvod a od 20:00 masopustní večerní zábava s kapelou Na-Ex-Band, kterou pořádají hasiči. Také Sokol nezůstává pozadu a zve Vás 14. 3. od 20:00 na zábavu U Rotvíka (U Formana) na Voznici, kde zahrají kapely Rock History a Voznický Paranoid.

S výjimkou jedné sněhové kalamity, náledí a několika zimních dnů zatím marně čekáme na příchod zimy. Podle předpovědí počasí ani podle pokročilého data už asi nějakou velkou zimu nelze očekávat. Jsme patrně svědky dalšího klimatického rekordu: zimy-nezimy. Obávám se, že by podobně mohlo následovat i jaro-nejaro a léto-neléto. No uvidíme, ale určitě to nezměníme.

Co by ale podle mého názoru šlo změnit docela snadno, je přístup nás všech, co tu bydlíme a žijeme, tedy náš přístup k pořádku, či vlastně nepořádku všude kolem.

Psí exkrementy, a nebojím se napsat lejna, se válejí takřka všude. Na chodnících, travnatých plochách na návsi u autobusových zastávek, v okolí dětského hřiště. Při větrném počasí si papíry hrají na honěnou po ulicích a silnicích. Na okrajích lesních porostů jsou odhozeny kusy nábytku, pneumatiky a další zbytky čehosi, prostě harampádí, které rozhodně do lesa nepatří.

Vždyť můžeme kolem sebe uklidit a příště už nepořádek prostě nedělat. Požádal bych v té souvislosti nás starší, abychom vlídně upozornili děti školou povinné, pokud jim náhodou upadne papír na zem, aby ho zvedly, a nás, abychom jim šli příkladem a odpad neodhazovali, ale třídili.

Myslím, že až se potom jarní sluce pořádně opře do trávníků a ty se zazelenají, na keřích a stromech vyraší nové lístky, budeme mít kolem sebe a díky tomu i v sobě uklizeno. A budeme zase hrdí na jistě nejhezčí naší vesničku.

 

                                                                            Váš starosta     -     Miloslav Holý

(17.11.2010)