Dramatický kroužek pro děti

v Kytíně

 

- rozvoj dětské představivosti

- hlasová a pohybová výchova

- rozvoj fantazie

- hraní divadla, vytvoření divadelních představení

- pro zájemce příprava na talentové zkoušky uměleckých škol

 

Kroužek povede Mgr. Barbora Kouklíková, absolventka JAMU, obor „činoherní herectví“

 

Zkušenosti:

 

  • 5 let výuka dramatického oboru ve studiu „HAF“ Praha1

  • 5 let sociální pedagog v chráněné dílně Svatý Prokop u Červeného javoru (práce s klienty s mentálním a kombinovaným postižením)

  • namlouvání rádiových spotů

  • každoroční moderování filmového festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

 

Kroužek je jednou za čtrnáct dní na obecním úřadě, pro mladší děti od 16hod a pro starší od 17hod.

 

Pro více informací volejte na 775 161 432