Podrobnosti k povinné kontrole a odborné revizi komínů naleznete zde.