Tříkrálová sbírka 2015


 

Milí Kytínští,

chtěli bychom ještě jednou poděkovat vám všem, kdo jste letos přispěli do Tříkrálové sbírky. Také všem, kdo spolu se svými dětmi vesnicí procházeli, koledovali a přáli všechno dobré pro nadcházející rok.

Ve farnosti bylo vybráno celkem 50.405 Kč, u nás v Kytíně 15.441 Kč.

Velkou radost nám udělalo především to, že se rozmnožil počet  kytínských dětí, které se na sbírce podílely.

 

Znovu  chceme připomenout:

Významná část  vašich  darů zůstává ve farnosti a je použita na charitativní záměry v místě. Pokud víte o komkoli,  kdo by pomoc  mohl  potřebovat, neváhejte přispět svojí  inspirací.

Můžete se obrátit přímo na ředitelku farní Charity, kterou je paní  Eva Nováková, tel. 724 176 360, e-mail: evka.novak@seznam.cz, nebo na paní Ing. Zuzanu Bergmannovou, tel. 605 476 199, e-mail:  zuber@seznam.cz, Radku Šafářovou, tel. 776 567 177, e-mail radka@safar.info

 

DĚKUJEME ZA VŠECHNO DOBRÉ