V rámci rubriky Představujeme bychom tentokrát chtěli představit jednotlivé kandidátky a volební programy. Obracíme se proto na skupiny občanů, kteří se hlásí se svými kandidátkami do komunálních voleb. Pokud budete chtít své kandidáty a svůj politický program představit v Kytínském zpravodaji, pošlete svůj text na e-mailovou adresu zpravodaje: zpravodaj@kytin.eu. Za formu a obsah ručí autoři textu (prosíme, aby texty odpovídaly pravidlům slušné mezilidské komunikace). Text pošlete nejpozději do 31. 8. Případné fotografie neposílejte jako součást textu, ale zvlášť ve formátu JPG o velikosti nejméně 50 kB, menší obrázky jsou při tisku neostré.