Text veřejnoprávní smlouvy si můžete prohlédnout zde.

Text smlouvy bude trvale umístěn ve složce Místní správa/Obecní úřad/Přestupková agenda