Najdete ho zde, nebo také v levém sloupečku na internetových stránkách obce ve skupině Život v obci/O Kytíně, orientační plán obce.