Prosba stromů……

 

Stojím tu sám u cesty a rostu. Vzpínám své větve k nebi a děkuji Bohu za život. Každý den se raduji z východu slunce, dokážu vzdorovat vichru a bouři, jsem domovem ptáků i brouků, v mém stínu odpočívá zvěř i člověk. Jsem silný a chráním slabé, ale bojím se, člověče, Tvých rukou, které dovedou zabíjet. Chci žít, rozdávat radost a krásu, a proto Tě, člověče, prosím, nezabíjej mě.

 

 

Vážení obyvatelé, již po druhé se na Vás obracím s velkou prosbou. V rámci finančních možností obce, ale i některých soukromých majitelů se společně snažíme zlepšovat pohled a ráz kytínské krajiny. Společně jsme zasadili několik stromů a já Vás žádám, abychom o ně i společně pečovali a neničili již vysázené stromy. V aleji Antonína Vítka bylo letos zlomeno již sedm stromů a další tři zase přibyli, v aleji loupežníka Babinského bylo zničeno také několik stromů. Je škoda, že někdo dopustí, aby k tomuto docházelo, a Vás všechny prosím, ohlídejme si stromy společně, ať tady po nás něco zůstane jako stopa pro budoucí generace a je jedno, jestli jsou to stromy obecní, lesů ČR, či soukromé. Stromy mají díky své dlouhověkosti a velikosti odedávna význam jako duchovní symboly i jako orientační body a neumí se samy bránit a tam jim společně pomozme.

 

 

                                                                                Miloslav Holý