Dne 18.10.2014 proběhne sázení stromků břízy bělokoré podél obnovené obecní polní cesty Do záduší. Sraz všech pomocníků je v 9:00 u hasičské zbrojnice Na návsi.

Občerstvení zajištěno, vezměte prosím potřebné náčiní a dobrou náladu – bude sranda.