Zašlete žádost o posílení signálu prostřednictvím formuláře na internetových stránkách:

http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/pomoc.a.nastaveni/kontaktujte.nas, nebo přímo na e-mailovou adresu: info@t-mobile.cz. Vždy je třeba uvést vaše telefonní číslo.

Váš text by měl dále obsahovat informaci, kde konkrétně máte se signálem problémy (adresu vašeho domu včetně uvedení okresu Praha-západ); jak dlouho problémy trvají a zda se projevují i u jiného telefonu (např. u ostatních členů vaší rodiny). Následně vás bude telefonicky kontaktovat pracovník T-Mobile, kterému můžete detailněji popsat problémy, které se signálem máte. Pokud bude mít operátor větší množství podnětů, je reálné, že pro Kytín signál posílí.