Majitelé mobilních telefonů operátora T -Mobile, kteří mají problém se signálem ať napíší své jméno, telefonní číslo a adresu pobytu v Kytíně na email starosta@kytin.eu. Byl jsem vyzván operátorem o dodání 20 čísel , jmen zákazníků a hlavně adresu s číslem popisným, které mají problém se signálem. Po doplnění těchto údajů mohou technici celou situaci ohledně kvality signálu důkladně prověřit.