obec Kytín - Zápis z valné hromady Sokola Kytín 2013

SK Sokol Kytín
Zápis z valné hromady Sokola Kytín 2013
 

Zápis z VH konané dne 16.03.2013 od 18 hod v klubovně Sokola

 

1) Uvítání zástupců hasičů a myslivců

Program : 1) Zahájení

2) Zpráva předsedy Sokola – Emil Járka

3) Zpráva hospodáře – Martin Malý

4) Zpráva členů fotbalu – Jiří Jalovec

5) Zpráva SPV – za celý VV přednesl Emil Járka

6) Diskuse

2) Minuta ticha – za zesnulého trenéra kamaráda pana Antonína Šváchu.Položení kytice dne 21.4.213

3) Sponzorské dary – CAG 22.000 Kč

REVIS 5.000 Kč

- celkové náklady na chod SK Sokol Kytín – Martin Malý

4) Zpráva o zajištění provozu a chodu fotbalového oddílu SK Sokol Kytín

5) SPV – Emil Járka

- návrh na založení turistického oddílu – p. Plojer

6) Diskuse

- Zpráva starosty hasičů – p.Čižkovský

- Zpráva mysliveckého sdružení – p.Bára

- Zpráva –p.Plojer – 20.4.2013 – 1. pochod

- Informace o FAČR – Martin Malý, Jiří Jalovec

- Informace o majetkových vztazích pozemků – hřiště ,pozemek pod kabinami- Jaroslav Šlágr

- čerpání dotace od obce

- Karel Konečný informoval o novém trenérovi p. Blatnickém

- pí. Ziková informovala o cvičení žen na OÚ – středa 19 hod

- Placení příspěvků Sokola – dát informaci na Kytínské stránky- povinnost členů platit

+ plakát na nástěnku

- Dotaz p. Korose ohledně SPJ – oslovit případné zájemce o vedení dětí – dát informaci na

Kytínské stránky

+ plakát na nástěnku

 

19 hod Konec programu VH SK Sokol Kytín

 

zapsala Hana Jalovcová

 

 

Seznam pochodů pořádané TJ Sokol Kytín pořádané v roce 2013 pod vedením pana Plojera:

20.4.2013

18.5.2013

15.6.2013

20.7.2013

17.8.2013

21.9.2013

19.10.2013

16.11.2013

21.12.2013

Tyto termíny budou upřesněny plakátem na vývěsce SJ Sokol Kytín.

(28.03.2013)