Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Výzva osadního výboru osadníkům

Vážení osadníci,

s ohledem na to, že vzrůstá počet osob bez zájmu o dění v osadě, že vzrůstá počet těch, kterým je zatěžko zaplatit osadní příspěvek ve výši pouhých 200,- Kč ročněabychom předešli spekulacím, co se s takto vybranými penězi dále děje, obracíme se na vás jménem osadního výboru s touto informací jako námětem k zamyšlení. Nejlépe však bude, stane-li tato informace pro některé z vás také výzvou k osobní účasti na osadním dění nebo alespoň důvodem pro placení osadního příspěvku.

Jak je snad všeobecně známo, pracuje v osadě již několik desítek let osadní výbor, jehož členové vykonávají svou činnost ve svém volném čase, v zájmu všech a bez nároku na jakoukoliv odměnu za tuto mnohdy nevděčnou práci. V současnosti zbyly v osadním výboru pouze 4 osoby (JUDr. Sezemská, pí Štrombachová, p. Stránský a p. Sklenář), nenalezl se nikdo, kdo by byl ochoten se na jeho práci podílet.

Uvádíme zde některé činnosti, které osadní výbor dosud zajišťoval (některé z těchto činností ve spolupráci s Obecním úřadem obce Kytín):
opravy cest v osadě - poskytování finančního příspěvku Obecnímu úřadu obce Kytín na opravu hlavní příjezdové cesty do osady, aby při omezených finančních možnostech obce vůbec mohlo dojít alespoň k nejnaléhavějším opravám této cesty,
nákup + dovoz kamení na posyp cest v osadě v zimním období,
odstraňování porostů zasahujících do cesty a prohlubování strouhy podél cesty,
zajišťování pořádku kolem kontejnerů – poskytování odměny za úklid,
jednání se starostou obce Kytín ve věcech týkajících se života v osadě (případně s jinými úřady) – např. náročné a dlouhodobé řešení problematiky zaplevelených pozemků v osadě patřícím fyzickým osobám, které se o tyto své pozemky nestarají, jednání s podnikem Státní lesy ve věci jízdy těžkými auty po cestách v osadě, sepsání petice za účelem snížení populace divokých prasat, zajištění dopravní značky „obytná zóna“ pro prostor osady s cílem zajistit dodržování přiměřené rychlosti řidiči               a cyklisty při jízdě osadou, vydání Osadního řádu, který upravuje alespoň základní pravidla chování pro klidné soužití v osadě apod.,
organizování společenských akcí pro osadníky – turnaj v mariáši, dětský karneval, houbový bál, zajišťování informačních cedulí na tyto akce, diplomů, informování osadníků o důležitých otázkách života v osadě apod.,
organizování brigád – drobné opravy cest, odstraňování porostů kolem cesty, instalace dopravní značky „obytná zóna“ apod.

Vedle základního výčtu činností osadního výboru uvádíme vyúčtování – výdaje za sezónu 2009/2010, aby si každý mohl udělat obrázek o tom, jak je náročné s tímto nevelkým finančním obnosem uspokojovat všechny uvedené potřeby osady. Jednotliví členové osadního výboru vkládají ve prospěch osady nejen svůj čas, energii a elán, ale také mnohé z uvedených činností zajišťují částečně i na svůj vlastní náklad, aby bylo možné tyto akce provozovat (např. návrhy a tisk diplomů a informačních cedulí, jízdy autem za starostou, tel. hovory z vlastních mobilů ve věcech osady, příprava a tisk dopisů apod.).

Bohužel  je dnes situace taková, že nikdo další nechce v osadním výboru pracovat, osadní příspěvek platí již jen asi ¼ osadníků a nezájem osadníků o dění v osadě se projevil i na letošní celoosadní schůzi, na kterou se z cca 200 chat dostavilo cca 20 osadníků.

Členové osadního výboru proto (ač neradi) zvažují, zda za této situace činnost osadního výboru neukončí. Není pochyb o tom, jak je tato činnost pro osadu potřebná, ale bez pomoci a pochopení ostatních to takto již dále dělat nelze. Neblahým důsledkem případného ukončení činnosti osadního výboru však bude, že veškeré shora uvedené činnosti a mnohé další, které život v osadě přináší, pak do budoucna již nebude zajišťovat jménem osady a ve prospěch všech nikdo.

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2024

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na