Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Historie SDH v Kytíně

Stručná historie sboru hasičského dobrovolného v Kytíně

Obec Kytín se nachází ve středočeském kraji jižním směrem od Prahy (cca 40 km) mezi obcemi
Mníšek pod Brdy a Dobříš v malebném údolí pod zalesněnými brdskými kopci. Počet trvale hlášených obyvatel je 490.
Řád hašení ohně pro obec Kytín, okres Zbraslav, Království České vstoupil v platnost dnem 15.3.1877. Na základě tohoto výnosu byla roku 1882 za finanční podpory obce ve výši 1100 K zahájena činnost spojeného sboru hasičského Kytín-Lhota (Sbor dobrovolných hasičů spojených obcí Kytína a Lhotky).
Roku 1885 byl sbor hasičský součástí ŽUPY PODBRDSKÉ – župní jednota „PROUD“ a čítal 29
členů. Sbor pořádal pravidelné schůze, cvičení, organizoval plesy, účastnil se na mších ve svátek sv.
Floriána, prováděl osvětu a prevenci.
Roku 1895 byla pro potřeby spolku uvolněna místnost v hostinci Š. Poláčka.
Roku 1897 byla poskytnuta pomoc spojeného sboru hasičského Kytín-Lhota při hašení rozsáhlého požáru v Mníšku pod Brdy.
Roku 1905 vypukl v Kytíně ničivý požár, při kterém lehlo popelem 18 z 72 chalup.
Roku 1906 vypukl další požár, tentokráte lehly popelem již pouze 4 stavení.
Na základě těchto skutečností byl sborem roku 1906 požádán zemský výbor království Českého o podporu ze zemského hasičského fondu na další novou stříkačku. Zemský výbor království Českého žádosti vyhověl a sborem byla zakoupena stříkačka od fy Smekal.
Vzhledem k problematické požární dostupnosti Lhoty (30 minut) byla výzbroj a výstroj rozdělena mezi Kytín a Lhotu.
V dalších letech došlo ještě k několika větším lesním požárům.
Roku 1909 byla v obci zřízena kůlna na hasičské náčiní.
Roku 1914 proběhla oslava 30. let trvání sboru. Na programu oslav bylo hasičské cvičení, mše svatá, společný oběd, koncert a taneční zábava.
Od roku 1920 se Sbor účastní pravidelně samaritánského kurzu pořádaného Československým červeným křížem.
V průběhu roku 1922 se sbor dělí na Kytínský a samostatný Lhotecký sbor.
V roce 1933 se soutěže 3. okrsku zúčastnilo i družstvo žactva z Kytína.
V roce 1934 se konala oslava 50. let trvání sboru a zároveň proběhlo okrskové cvičení, kterého se účastnilo 15 hasičských sborů.
V roce 1939 došlo k přeřazení sboru do Příbramské župy, Dobříšského obvodu III. okrsku Knínského.
V průběhu 2. světové války došlo k útlumu činnosti sboru a to až do roku 1945. Po osvobození proběhla postupná obnova aktivit hasičského sboru.

Od roku 1948 byla rozšířeno spektrum společenských aktivit.
Roku 1949 se započalo s budováním hasičské zbrojnice a požární nádrže v obci Kytín.
Roku 1952 došlo ke změně názvu spolku naMístní Jednotka Československého Sboru požární ochrany (MJČSH).
Roku 1953 jednotka získala do výbavy auto a motorovou stříkačku PS8 v hodnotě 139060,-- Kčs.
Od roku 1956 se rozšířila činnost jednotky o žňové hlídky, do kterých se zapojovala i hasičská mládež.
Roku 1962 proběhla oslava k 80. výročí založení sboru, jejíž součástí bylo okrskové cvičení. U příležitosti oslav byla slavnostně předána k užívání požární zbrojnice.
V letech 1963-1965 byl zakoupen a zrekonstruován vůz PRAGA od filmových ateliérů Barrandov.
Roku 1964 byla rozšířena zbrojnice o přístavek na auto.
V letech 1971 a 1976 jednotka zasahovala při likvidaci velkých lesních požárů v katastru obce Kytín.
Roku 1972 proběhla oslava k 90. výročí založení sboru, jejíž součástí bylo okrskové cvičení.

Roku 1974 obec Kytín byla začleněna pod okres Praha-západ a sbor pod 8. okrsek Praha-západ.
V letech 1970 – 1979 čítal sbor 50 aktivních členů, soutěží se účastnila dvě družstva mužů. Činnost se rozšířila o protipožární kontrolu objektů.
V letech 1980-1989 jednotka pomáhala při výstavbě a obnově obce na úkor mírné stagnace v oblasti sportovní činnosti.
Roku 1982 proběhla oslava 100. výročí od založení sboru v Kytíně.
V roce 1991 sbor přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů Kytín a čítá 54 aktivních členů.
Počínaje rokem 1992 řeší sbor problémy se zázemím.
Roku 1994 byla přerušena preventivní technická protipožární kontrolní činnost.
Roku 1999 měl sbor pouze 38 aktivních členů.
V roce 2000 došlo k oživení sboru, rozšířily se kulturní a společenské aktivity, obnovila se soutěžní aktivita dvou mužských družstev a od roku 2001 k nim přibylo i družstvo žen. Zvýšil se počet mladých zájemců o členství.
Díky podpoře ze strany obecního úřadu a dalších subjektů došlo k modernizaci zázemí a vybavení sboru.
V roce 2002 se konaly oslavy 120. výročí od založení sboru v Kytíně. V srpnu místo plánovaných oslav byla poskytnuta pomoc při likvidaci následků živelné potopy v Řevnicích ve dnech 15. - 22.8.(účastnilo se 20 členů sboru). Oslavy byly přeloženy na 21.9.
V roce 2003 obecní úřad zakoupil sboru požární vozidlo AVIA a současně byla zřízena zásahová jednotka JPO-V 21 A 177.
2003-2007 se družstva pravidelně účastnila okrskových soutěží. V roce 2007 ženské družstvo postoupilo do okresního kola požárního sportu v Okrouhle.
V roce 2007 se konaly oslavy 125. výročí od založení sboru v Kytíně. Součástí oslav byla okrsková soutěž v požárním sportu. Sbor dobrovolných hasičů z Kytína reprezentovaly 2 družstva mužů a 2 družstva žen.
V roce 2008 došlo k definitivnímu vyřešení situace se zázemím sboru.

V roce 2010 se uskutečnilo v Kytíně oblastní cvičení.
V roce 2012 obecní úřad zakoupil cisternové vozidlo. Vzhledem k velmi suchému počasí došlo k několika lesním požárům, při kterých jednotka pomáhala zasahovat.
V tomto roce došlo k znovuobnovení družstva malých hasičů, které se představilo již v září na oslavách 130. let trvání sboru.
V roce 2013 sbor pomáhá při likvidaci následků povodní v obci Kytín, Lety a Mokrovraty. Pořádá první Kytínský ročník soutěže historických koňských stříkaček. Pokračuje modernizace a dovybavení materiálem a technikou – plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, ...
V současnosti má sbor 70 aktivních členů, je součástí integrovaného záchranného systému, podílí se na organizování kulturních a společenských akcí v obci, spolupracuje s obecním úřadem, se státním podnikem Lesy ČR, policií ČR.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2024

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na