Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Dovolená starosty 25.6.-8.7.2024

Zápis z valné hromady Sokola Kytín 2012

Zápis ze zasedání valné hromady SK Sokol Kytín, konané dne 28. 01. 2012

v restauraci v Kytíně

Zasedání bylo zahájeno v 18:10 hodin.

1) Zahájení – dosavadní předseda Járka Emil navrhl program jednání, zástupce mandátní

komise - Mekišovou Zuzanu a návrhové komise - Šlégrovou Markétu. Valná hromada

jednomyslně schválila.

Předseda dále informoval o stavu členské základny – 96 členů, z toho 62 dospělých.

Počet přítomných členů s volebním právem 43 ze 62 a 8 hostů. Bylo konstatováno, že

zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) Hospodaření – Martin Malý seznámil přítomné se stavem hospodaření za rok 2011.

Poděkoval především hlavním sponzorům – tj. fy.CAG a Revis. Ke stavu hospodaření nebyly

vzneseny žádné připomínky.

3) Činnost SPV – Slepičková Alice přednesla zprávu o konaných akcích v loňském roce –

dětský karneval, velikonoční trhy, dětský den, drakiáda a Mikulášská. Slepičková Alena pak

informovala o finančním zúčtování jednotlivých akcí.

4) Činnost oddílu kopané - s činností oddílu kopané seznámil přítomné Švácha Antonín.

Vyzdvihl především podzimní výsledky fotbalového oddílu v mistrovské soutěži IV.třídy, kde se

Kytín pohybuje na předních místech.

5) Odstoupení starého výkonného výboru.

6) Diskuse

- Čížkovský Josef – starosta SDH Kytín - vystoupil jako host za místní hasiče.

- Holý Milan – starosta obce Kytín - vystoupil jako host za obecní úřad. Informoval

přítomné o probíhajících jednáních k vlastnictví pozemku pod fotbalovým hřištěm, kde

v současné době má právo hospodaření St.statek Jeneč v likvidaci.

- Slepička Josef – vystoupil jako host za místní myslivecké sdružení.

- Járka Emil – navrhl, aby se výkonný výbor volil na čtyři roky. Dále pak navrhl, aby

p.Pomahač Michal byl jmenován čestným členem SK Sokol Kytín. Nakonec vyslovil

požadavek, aby Sokol prezentoval svou činnost na internetu, např. pod stránkami obce.

7) Volba nového výkonného výboru - Návrh na složení nového výboru:

Emil Járka, Martin Malý, Jiří Jalovec, Konečný Karel, Švácha Antonín

Do výboru byli zvoleni všichni navržení kandidáti.

Z 43 oprávněných hlasů bylo 38 pro, 0 proti, 5 se zdrželo.

8) Usnesení č.1: Valná hromada souhlasí s prodloužením funkčního období výkonného

výboru na čtyři roky.

Z 43 oprávněných hlasů bylo 43 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

9) Usnesení č.2: Valná hromada souhlasí, aby p. Michal Pomahač byl jmenován

čestným členem SK Sokol Kytín

Z 43 oprávněných hlasů bylo 43 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Volba revizní komise: Předsedkyně: Járková Anna, členové Slepička Karel, Šlégr Václav.

Z 43 oprávněných hlasů bylo 40 pro, 0 proti, 3 se zdržely

Zasedání bylo ukončeno v 18:40 hod.

Zapsal: Šlégr Jaroslav

V Kytíně dne 28.01.2012

Předseda SK Sokol Kytín : Járka Emil

Za mandátovou komisi: Mekišová Zuzana

Za návrhovou komisi: Šlégrová Markéta

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2024

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na